Thu, 17 Nov 2011 00:33:20 +0100fix kvmtools/kvm.py version 0.1.6.3
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Thu, 17 Nov 2011 00:33:20 +0100] rev 46
fix kvmtools/kvm.py

Thu, 17 Nov 2011 00:25:15 +0100remove option M in config/kvm.cfg, because option is removed in qemu-kvm 0.15
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Thu, 17 Nov 2011 00:25:15 +0100] rev 45
remove option M in config/kvm.cfg, because option is removed in qemu-kvm 0.15

Thu, 17 Nov 2011 00:24:00 +0100fix _add_pidfile_to_config()
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Thu, 17 Nov 2011 00:24:00 +0100] rev 44
fix _add_pidfile_to_config()

Wed, 16 Nov 2011 20:27:30 +0100Added tag version 0.1.6.2 for changeset 5771d7a20b04
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Wed, 16 Nov 2011 20:27:30 +0100] rev 43
Added tag version 0.1.6.2 for changeset 5771d7a20b04

Wed, 16 Nov 2011 20:27:10 +0100fix _get_monitor() in kvm-admin file, thanks for patch Simas ?epaitis version 0.1.6.2
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Wed, 16 Nov 2011 20:27:10 +0100] rev 42
fix _get_monitor() in kvm-admin file, thanks for patch Simas ?epaitis

Wed, 16 Nov 2011 20:03:17 +0100Added tag version 0.1.6.1 for changeset 90ae907ef8be
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Wed, 16 Nov 2011 20:03:17 +0100] rev 41
Added tag version 0.1.6.1 for changeset 90ae907ef8be

Wed, 16 Nov 2011 20:02:58 +0100modify setup.py version 0.1.6.1
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Wed, 16 Nov 2011 20:02:58 +0100] rev 40
modify setup.py

Wed, 16 Nov 2011 20:00:37 +0100rename README to README.txt and update it
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Wed, 16 Nov 2011 20:00:37 +0100] rev 39
rename README to README.txt and update it

Sat, 12 Nov 2011 15:36:44 +0100Added tag version 0.1.6 for changeset 7aec53b71183
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Sat, 12 Nov 2011 15:36:44 +0100] rev 38
Added tag version 0.1.6 for changeset 7aec53b71183

Sat, 12 Nov 2011 15:32:10 +0100update and some fixes version 0.1.6
Jens Kasten <jens@kasten-edv.de> [Sat, 12 Nov 2011 15:32:10 +0100] rev 37
update and some fixes